Termeni si Conditii de Utilizare

DISPOZITII GENERALE

Specificam ca Termenii si Conditiile prezentate in continuare au valoare de contract si servesc ca baza legala privind prestarea serviciilor de gazduire web, inregistrare, rezervare sau prelungire domenii web.

Prezentul contract poate suferi modificari, fara anuntare prealabila, motiv pentru care beneficiarul trebuie ca periodic sa reciteasca toate clauzele prevazute in document. Utilizarea continua a serviciilor implica acordul clientului fata de modificarile efectuate.
In prezentul contract Host Market va fi denumita “Furnizor”, “Prestator” sau "Host Market".
Clientul care solicita serviciile prestate de Furnizor, va fi denumit in continuare “Beneficiar”.
Termenul care face referire la prezentul contract, la termenii si conditiile de utilizare a serviciilor, va fi “Contract Cadru”.

1. Partile contractante:
Acest Contract Cadru s-a incheiat intre

2. Prestator
Host Market si Dvs in calitate de Beneficiar.

O data cu acordul dat de catre Beneficiar asupra Termenilor si Conditiilor, acesta garanteaza ca:
este persoana fizica majora;
este persoana juridica sau orice alta forma de organizatie juridica ce functioneaza conform legislatiei si standardelor in vigoare, asumandu-si raspunderea pentru orice informatii eronate sau incomplete adaugate. Prin acordul dat, Beneficiarul se angajeaza sa actualizeze permanent aceste informatii.
Daca Beneficiarul nu este de acord cu prezentul Contract Cadru, atunci nu va efectua comanda pentru serviciile prestate de Furnizor.

3. Obiectul si valoarea Contractului Cadru
Obiectul prezentului Contract Cadru il reprezinta furnizarea de catre Host Market a serviciilor de gazduire web, inregistrare si rezervare domenii web. Serviciile sunt structurate pe pachete, astfel incat sa fie in conformitate cu cerintele Beneficiarului.
Pachetele de servicii oferite de Host Market sunt prezentate in cuprinsul site-ului si cuprind detaliile tehnice precum si tarifele practicate.
Dupa efectuarea comenzii de catre Beneficiar, Host Market emite o factura proforma pe care Beneficiarul o primeste prin e-mail si pe baza careia achita contravaloarea serviciului (serviciilor) contractat (contractate) in maxim 5 zile de la emiterea proformei.
Plata se efectueaza la cursul BNR + 2% din ziua respectiva, daca preturile sunt in alta valuta decat Lei. In cazul in care se depaseste acest termen, se percep penalizari de 0.2% pe zi. Orice prelungire a termenului de plata este la discretia noastra, precum si incasarea penalizarilor aferente platilor neefectuate la timp.
In caz de neplata, Host Market  isi rezerva dreptul de a suspenda serviciul Beneficiarului.
Confirmarile de plata se trimit prin fax sau prin email la office@hostmarket.ro.

4. Durata Contractului Cadru
Contractul Cadru intra in vigoare o data cu efectuarea comenzii de catre Beneficiar si este valabil 12 luni. Daca in maxim 30 zile de la incheierea acestei perioade nici una dintre parti nu face o cerere de reziliere, Contractul Cadru se prelungeste automat pentru o perioada de 12 luni.

OBLIGATIILE SI DREPTURILE FURNIZORULUI

5. Obligatii si drepturi de Baza
Host Market are obligatia de a activa serviciile comandate in ziua in care s-a confirmat plata acestora, cu conditia ca platile sa fie confirmate pana in ora 20:00. Activarea serviciului atrage obligativitatea trimiterii via email a datelor de conectare la aria de administrare a serviciului de gazduire, la adresa specificata in formularul de comanda.
Host Market are obligatia de a emite documente fiscale care sa ateste efectuarea platilor in contul firmei si de a expedia aceste documente prin intermediul Postei Romane in timp util pentru Beneficiar.
Host Market  are obligatia solutionarii oricaror probleme tehnice legate de aparatura proprie si reteaua Host Market.
Host Market isi rezerva dreptul de a refuza anumiti clienti pe criterii de neeligibilitate sau oricare alt motiv care ar aduce atingere situatiei financiare a   Host Market  sau a imaginii acesteia.
Host Market are obligatia sa stocheze fisiere de back-up ale conturilor de gazduire. Acestea vor fi puse la dispozitia Beneficiarului la cererea acestuia din urma sau pentru restaurarea aplicatiei online in cazul unui dezastru.
Host Market nu raspunde pentru disfunctionalitati ale aplicatiilor pe care Beneficiarul incearca sa le instaleze.
Host Market are dreptul de a suspenda prestarea serviciului in cazul neachitarii facturilor in timp de 5 zile lucratoare de la emiterea acestora, respectiv din ziua efectuarii comenzii.
Host Market are dreptul de a aplica penalitati de 0.5% din valoarea facturii, pentru fiecare zi de intarziere.
Host Market are dreptul de a suspenda prestarea serviciului in cazul nerespectarii de catre Beneficiar a clauzelor din contract, serviciul respectiv putand fi reactivat numai in cazul efectuarii platii pentru toate restantele si/sau penalitatile existente.

6. UpTime
Host Market are obligatia sa asigure o functionalitate continua a serviciilor contractate. Singurele situatii de indisponibilitate admise sunt cele datorate lucrarilor de mentenanta si vor fi anuntate in prealabil prin intermediul email-ului, fax sau telefonic. Disponibilitatea minim garantata de Host Market este de 99,6% din durata desfasurarii contractului. Disponibilitatea serviciului nu reiese din durata in care Beneficiarul poare realiza legatura cu site-ul propriu. Host Market  este exonerat de raspundere in cazul disfunctionalitatii serviciilor care au la baza cazuri de forta majora.

7. Suport Tehnic
Prestatorul se obliga sa puna la dispozitia Beneficiarului un serviciu de asistenta in vederea clarificarii situatiilor cu caracter ambiguu legate de serviciile prestate si rezolvarea problemelor de ordin tehnic ce pot aparea. Canalele de comunicatii folosite in acest sens sunt doar cele agreate de Prestator si stipulate dupa cum urmeaza:

Departamentul Suport: office@hostmarket.ro

De asemenea, suportul tehnic poate fi realizat si prin punerea la dispozitie online, direct pe site-ul Prestatorului, a unei baze de date cu raspunsurile la cele mai frecvente intrebari legate de serviciile contractate, a unui sistem de LiveChat (conversatii online in timp real).

8. Securitatea si protectia datelor
Host Market va ofera acces la aria de administrare a conturilor de gazduire numai pe baza de UserName (Nume Utilizator) si Password (Parola). Acestea sunt furnizate numai catre adresa de email furnizata in formularul de comanda. Accesul la aria de administrare se face prin intermediul conexiunilor securizate (https://) ceea ce ne permite sa filtram adresele IP de la care se incearca/reuseste conectarea. Host Market  are dreptul de a modifica filtrele de conectare in functie de exigentele de securitate existente la orice moment.
Beneficiarul este de acord sa nu furnizeze datele de autentificare decat persoanelor abilitate sa foloseasca aria de administrare a contului de gazduire web.  Host Market nu este raspunzatoare sub nici o forma de pagubele produse de Beneficiar sau partenerii acestuia, in urma folosirii necorespunzatoare a uneltelor puse la dispozitie prin intermediul ariei de administrare a contului de gazduire. Host Market nu poate fi trasa la raspundere pentru pagubele suferite de Beneficiar in urma instrainarii datelor de acces de catre acesta din urma.
Host Market depune eforturi sustinute pentru mentinerea unui nivel de securitate ridicat in cadrul retelei sale de servere web. Beneficiarul sau partenerii acestuia se obliga sa nu foloseasca reteaua Host Market in scopul periclitarii securitatii serviciului prin rularea de programe ce faciliteaza atacuri de tip DOS (Denial Of Service), Shell Access, Mail Bombing sau orice alta metoda prin care se urmareste blocarea retelei Host Market  sau a oricarei alte retele. De asemenea, este interzisa folosirea retelei in scopul obtinerii de informatii de orice fel din alte conturi de gazduire.
Host Market se obliga sa nu furnizeze informatii stocate de catre Beneficiar in contul de gazduire si nici sa foloseasca aceste informatii in scop propriu.

OBLIGATIILE SI DREPTURILE BENEFICIARULUI

9. Obligatii si drepturi de baza
Beneficiarul are obligatia sa utilizeze corespunzator serviciile puse la dispozitie de Host Market astfel incat sa nu aduca daune sau prejudicii de nici un fel Furnizorului.
Beneficiarul se obliga sa nu utilizeze serviciile oferite de Furnizor, in scopuri ilegale, pentru a intreprinde sau sustine activitati ilegale, care intra in conflict cu legislatia romana in vigoare.
Parolele de acces la conturile de hosting nu vor fi incredintate de catre Beneficiar altor persoane decat celor autorizate in acest sens.
In baza facturilor proforme emise de Furnizor in ziua efectuarii comenzii, pentru a putea beneficia de serviciile dorite, Beneficiarul este de acord sa efectueze plata corespunzatoare, precum si eventualele penalitati.
Beneficiarul are dreptul de a utiliza serviciile si de a beneficia de toate facilitatile oferite de Host Market, conform prezentului contract.
Beneficiarul are dreptul de a semnala orice disfunctionalitati sau erori aparute in functionarea serviciilor puse la dispozitie de Host Market.

10. Politica anti SPAM
Beneficiarul se obliga sa nu trimita e-mail-uri de tip SPAM sau nesolicitate, sa nu utilizeze programe sau mail-uri pentru distribuirea virusilor informatici.

11. Politica de protejare a imaginii
Informatiile postate de Beneficiar nu vor contine limbaj, imagini sau orice alte materiale cu caracter obscen sau pornografic.
Beneficiarul are obligatia de a nu utiliza programe si de a nu intreprinde nici o actiune care sa afecteze activitatea Furnizorului. De asemenea, toate actiunile Beneficiarului sa nu aduca atingere imaginii Furnizorului.

12. Politica anti abuz resurse
Beneficiarul are obligatia de a utiliza corespunzator resursele serverului web, in conformitate cu caracteristicile tehnice ale serviciilor si facilitatilor oferite de Host Market. Atunci cand resursele utilizate de Beneficiar pun in pericol functionarea corecta a retelei Host Market sau aduc atingere celorlalti utilizatori ai retelei Host Market serviciile oferite Beneficiarului pot fi intrerupte fara o atentionare prealabila.

EXONERAREA RESPONSABILITATII

Furnizorul nu isi va asuma responsabilitatea pentru eventualele pagube directe sau indirecte produse de o situatie creata din cauze independente de vointa noastra.
Host Market nu va fi responsabil pentru nici o intrerupere a functionarii serviciilor sale cauzata de catre actiunile utilizatorilor, fluctuatii in consistenta retelei Internet ori alte cauze care nu sunt sub controlul nostru.
Host Market nu poate fi tras la raspundere pentru actiunile intreprinse de Beneficiar. Beneficiarul este responsabil pentru orice materiale downloadate sau obtinute prin intermediul serviciilor, pentru orice pierdere de informatii din calculatorul propriu, din cauza acestor materiale si nu numai.
Furnizorul nu raspunde de continutul site-urilor gazduite, Beneficiarul fiind responsabil de absolut toate informatiile, imaginile, materialele existente sau comercializate pe site-ul gazduit.

DISPOZITII FINALE

13. Forta majora
Nici una dintre parti nu va fi responsabila pentru intreruperea actiunilor convenite in acest contract in cazul in care este vorba de cauze precum: fenomene naturale, razboi, conflicte de munca, intreruperea Internetului, acte emise de Guvernul Romaniei. Partea contractanta care se afla in stare de forta majora trebuie sa anunte situatia celeilalte parti cat de repede posibil si sa corecteze orice probleme aparute.

14. Incetare contract
Prezentul Contract Cadru inceteaza in cazul in care una dintre partile contractante incalca sau nu isi indeplineste obligatiile si clauzele stipulate in acesti termeni si conditii.
Incetarea contractului este posibila in cazul in care una dintre parti este declarata in stare de faliment inainte de inceperea executarii prezentului contract.
Partea care solicita incetarea contractului va anunta cealalta parte cu cel putin 5 zile inainte de data la care se doreste rezilierea contractului.
Orice plati anterioare nu vor fi returnate o data cu incetarea contractului.

15. Confidentialitate
Toate informatiile puse la dispozitie de oricare dintre parti sunt confidentiale. In cazul in care una dintre parti isi da acordul pentru utilizarea informatiilor in anumite scopuri de catre cealalta parte, atunci cealalta parte nu trebuie sa le utilizeze intr-o maniera ilegala sau care sa afecteze imaginea si buna functionare a activitatii.
Daca materialele accesibile Beneficiarilor prin intermediul serviciilor oferite de Prestator sunt protejate de copyright, marci inregistrate sau orice alte legi in vigoare privind protectia informatiei, atunci Beneficiarul nu are voie sa intreprinda vreo actiune care sa incalce, violeze sau deturneze aceste drepturi, in cazul in care primeste acordul de utilizare de la proprietarul acestora.

 


No PayPal account needed!...Citeste mai mult!
Autentificare

Email

Parola

nu mă uita

Caută